Kulturlandskabet i Danmark er præget af landbruget. I Bombusfilm er vi meget glade for naturen og mener at naturen i kulturlandskabet – agerlandets natur – får alt for lidt opmærksomhed.

Vi er derfor igang med at producere en film, som vil skildre agerlandets natur, dyre- og planteliv, set hen over et år. Filmen er primært optaget området syd for Aarhus. Filme vil bl.a. fokusere på vigtigheden af,  at vi udvider, beskytter og bevarer de små åndehuller imellem de intensivt dyrkede markarealer. Kun på den måde kan der skabes bedre muligheder for at øge biodiversiteten og den biologiske mangfoldighed i det danske agerland.

Kontakt os for mere information – Del gerne vores pitch-film 🙂