Bombusfilm har haft fornøjelsen af at producere i alt tre film om kulturlandskaber for Nordisk Kulturlandskabsforbund i 2022. Denne film handler om enge og overdrev.

Eng og overdrev hørte tidligere til de fleste gårde. Gården Holmegaard er fra 1801 og ligger i Nationalpark Mols Bjerge. Gården drives økologisk og er en såkaldt Arkegaard med gamle husdyrrace f.eks. Jysk kvæg. I filmen vises overdrev og enge, der hører til gården og hvordan disse forsøges reetableret og drevet som i gammel tid. I filmen ses høslæt med le på engen vi besøger den gamle bondeskov. Vært: Flemming Nielsen, Forstkandidat og formand for Nordisk Kulturlandskabsforbund. Se også de to andre film om heden og om overdrev og enge på Holmegaard.

Filmene er produceret 2022 for Nordisk Kulturlandskabsforbund af Bombusfilm med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.